Bảng giá dịch vụ G Suite Basic, Business và Enterprise

G Suite có 3 phiên bản: Basic, Business và Enterprise. Basic có 30 GB bộ nhớ cho mỗi người dùng, Business cung cấp tính năng lưu trữ và bộ nhớ không giới hạn, Enterprise bao gồm thêm khả năng tùy chỉnh và kiểm soát nâng cao.

G Suite Basic

 • 1.199.000đ
 • 1.790.000đ
 • Email theo tên miền doanh nghiệp
 • 30 GB mỗi người dùng
 • Hỗ trợ tiêu chuẩn 24/7
 • Gmail, Drive, Meet, Lịch và hơn thế nữa...
 • Có thể sử dụng nhiều domain
 • Thanh toán hàng năm.
 • Chi tiết tính năng G Suite Basic
  Tính năng chi tiết và so sánh sự khác biệt giữa các gói dịch vụ G Suite Basic, G Suite Business và G Suite Enterprise, vui lòng xem tại https://www.doitacgoogle.vn/g-suite-la-gi/

G Suite Business

 • 2.990.000đ
 • 3.690.000đ
 • Email theo tên miền doanh nghiệp
 • Lưu trữ không giới hạn
 • Hỗ trợ tiêu chuẩn 24/7
 • Gmail, Drive, Meet, Lịch và hơn thế nữa...
 • Có thể sử dụng nhiều domain
 • Thanh toán hàng năm.
 • Chi tiết tính năng G Suite Business
  Tính năng chi tiết và so sánh sự khác biệt giữa các gói dịch vụ G Suite Basic, G Suite Business và G Suite Enterprise, vui lòng xem tại https://www.doitacgoogle.vn/g-suite-la-gi/

G Suite Enterprise

 • 7.490.000đ
 • 7.990.000đ
 • Email theo tên miền doanh nghiệp
 • Lưu trữ không giới hạn
 • Hỗ trợ tiêu chuẩn 24/7
 • Gmail, Drive, Meet, Lịch và hơn thế nữa...
 • Có thể sử dụng nhiều domain
 • Thanh toán hàng năm.
 • Chi tiết tính năng G Suite Enterprise
  Tính năng chi tiết và so sánh sự khác biệt giữa các gói dịch vụ G Suite Basic, G Suite Business và G Suite Enterprise, vui lòng xem tại https://www.doitacgoogle.vn/g-suite-la-gi/